Haf cyfnweidiol i Glwb Rygbi Pontypridd

25.7.2017 tafod elai

Haf cyfnweidiol i Glwb Rygbi Pontypridd

Mae misoedd yr haf yn rhai o newid mawr i Glwb Rygbi Pontypridd, cyn i'r tymor newydd gychwyn ar benwythnos olaf Awst.

Ers diwedd y tymor blaenorol mae'r hyfforddwr Rob Sidoli a'r rheolwr Richard Langmead wedi gadael y clwb, ac wedi eu holynnu gan Justin Burnell a Dan Godfrey.

Mae Burnell yn hyfforddwr profiadol a di-gyfaddawd, wedi bod wrth y llyw gyda'r Gleision, tim dan 19 Cymru, Cymry Llundain a Rotherham Titans ers iddo adael Pontypridd nol yn 2003. Bydd Gareth Wyatt yn parhau fel is-hyfforddwr y cefnwyr, a Dan Godfrey, sydd newydd ymddeol fel chwaraewr oherwydd anaf, yn cymryd dyletswyddau rheolwr y garfan.

Aeth Burnell ati ar unwaith i adolygu'r garfan yr oedd wedi ei mabwysiadu, ac i dargedu talent ifanc ymysg clybiau cyfagos yn y cymoedd, gyda'r amcan o wneud Pontypridd yn ganolbwynt i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr addawol.

Mae nifer o chwarewyr felly wedi gadael y clwb dros yr haf ac mae'r broses o ddwyn chawraewyr newydd i mewn i'r garfan wedi cychwyn. Mae'r prop profiadol Chris Phillips wedi dychwelyd o Rydyfelin, a dau aelod o garfan dan 20 Cymru, y bachwr Corrie Tarrant a'r blaen-asgellwr Morgan Sieniawski eisioes wedi ymuno.

Mae newid sylfaenol wedi ei gyflwyno i strwythur Uwch-adran y Principality gan Undeb Rygbi Cymru. Bydd yr adran yn cael ei hollti yn ddwy ar ddechrau'r tymor, gyda chlybiau'r dwyrain a chlybiau'r gorllewin yn herio ei gilydd cyn uno ar gyfer ail hanner y tymor. Bydd hyn yn golygu mwy o gemau, a mwy o gemau 'derby' lleol a ddylai fod wrth fodd y cefnogwyr.

Bydd gem gynghrair gyntaf y tymor i Bontypridd adref yn erbyn Bedwas ar dydd Sadwrn 26ain o Awst.

Y newid olaf, ond efallai yr un mwyaf arwyddocaol, yw fod Pontypridd yn ail-osod y maes 3G ar Heol Sardis. Bu cryn sylw am safon y cae wedi i glwb Merthyr wneud cwynion tua diwedd y tymor diwethaf. Wedi llawer o drafod a phendroni, gwnaed y penderfyniad i ail osod y maes synthetig yn barod ar gyfer y tymor i ddod.

Tymor newydd - hyfforddwyr newydd, chwarewyr newydd, maes newydd - mae'n gyfnod cyffrous i Glwb Rygbi Pontypridd, a gyda gwefan newydd hefyd ar y gweill!

This article commissioned for the local Welsh language journal 'Tafod Elai' highlights a summer of great change for Pontypridd RFC.

Since the end of the last season, coach Rob Sidoli and team manager Richard Langmead have departed, to be replaced by Justin Burnell and Dan Godfrey. The experienced Burnell set about analysing his adopted squad and with many players departing, targeting young talent from neighbouring valley clubs, intent on making Ponty a focal point for player development.

The structure of the Premiership has also been revamped, with an east-west split for the first half of the season before the two conferences join up to decide the final placings.

Another change is that the 3G pitch at Sardis Road will be replaced in preparation for the start of the new league season. With a brand new club website also being designed, it certainly is a summer of change for Pontypridd RFC.

Wordsearch:-

haf : summer

tymor : season

hyfforddwr : coach

carfan : squad

maes : pitch

gwefan : website

Ponty.net > News > Noticeboard > Haf cyfnweidiol i Glwb Rygbi Pontypridd