Cilwg yn ol ar dymor siomedig i Bontypridd

29.5.2017

Gem ola'r tymor - Ponty yn herio RGCGem ola'r tymor - Ponty yn herio RGC
Gem ola'r tymor - Ponty yn herio RGC

Daeth i ben dymor arall i Glwb Rygbi Pontypridd, ac wedi i'r chwiban olaf seinio ar y gem olaf, wrth daflu cilwg yn ol rhaid barnu mai tymor siomedig ydoedd ar y cyfan.

Am y tro cyntaf ers saith mlynedd, methodd Ponty a hawlio lle yn gemau ail-gyfle Uwch-adran y Principality, ac i herio am goron y pencampwyr. Methu ar y cymal olaf oedd yr hanes hefyd yn y Cwpan Cenedlaethol, gyda Ponty yn colli o 11pt i 15 yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru yn y rownd derfynnol.

Anghysondeb oedd y broblem i Ponty, ac hefyd y methiant i ddibynnu ar garfan sefydlog, gyda nifer fawr o chwaraewyr gwahanol yn cael eu defnyddio trwy gydol y tymor.

Un rheswm am hynny oedd y nifer o anafiadau difrifol a lethodd y garfan, gyda nifer o chwaraewyr dylanwadol ymysg y rhai a fethodd y rhan fwyaf o'r ymgyrch.  Bu'n rhaid i ddau aelod profiadol o'r garfan hyd yn oed ymddeol oherwydd anafiadau - y prop Pat Palmer a'r wythwr Dan Godfrey.

Wrth golli eu pedair gem olaf yn y gynghrair, diflannodd gobeithion Ponty o herio am goron yr Uwch-adran - y golled olaf yn erbyn Gogledd Cymru ar Heol Sardis o flaen camerau S4C yn selio eu ffawd.

Roedd y rhelyw o gefnogwyr ffyddlon y clwb yn ddigon balch i weld tymor rhwystredig yn dirwyn i ben yn gynnar, a hynny heb yr un tlws wedi ei hawlio.

Siomedig fu'r ymgyrch, ond hynny o gymharu a record anhygoel o lwyddiant dros y tymhorau blaenorol. Roedd Ponty er gwaethaf popeth wedi sicrhau lle ymysg wyth uchaf yr Uwch-adran cyn i'r gynghrair hollti yn ddwy, gan orffen yn y pumed safle, ac hefyd wrth gwrs wedi brwydro eu ffordd i rownd derfynnol y Cwpan Cenedlaethol yn Stadiwm y Principality.

Wrth gymryd hoe dros yr haf gall Clwb Rygbi Pontypridd ail-drefnu a pharatoi ar gyfer y tymor nesaf. Eisioes mae newidiadau ar y gweill. Mae hyfforddwr y blaenwyr, Rob Sidoli, wedi gadael y clwb, a Justin Burnell yn dychwelyd fel prif-hyfforddwr wedi cyfnodau yn Lloegr gyda Cymry Llundain a Rotherham. Bydd ei brofiad a'i ddylanwad yn werthfawr dros ben.

Mae Rheolwr y Tim Richard Langmead hefyd wedi camu o'r neilltu a'i swydd yntau wedi ei chymryd gan Dan Godfrey - chwaraewr uchel ei barch sydd newydd ymddeol.

Bydd Burnell a Godfrey yn ddiwyd dros yr wythnosau nesaf yn cryfhau carfan Pontypridd gyda'r nod o ddychwelyd yn gryfach ar gyfer y tymor i ddod.

The theme of this article commissioned for the local Welsh language journal Tafod Elai is: "don't look back in anger", or with disappointment, when reviewing the season just gone for Pontypridd RFC.

In comparison with the hugely successful seasons that went before, the campaign was one of underachievement, as the club failed to claim any trophies and for the first time in seven years, failed to make the cut for the Premiership play-offs.

Despite having a squad ravaged by injuries, many serious and some career ending, and utilising an extended pool of players to cope with selection problems, the club still managed to finish in the top tier after the mid-season split and also made it to the National Cup Final, losing narrowly to RGC.

Changes are already underway, with Justin Burnell taking over as Head Coach and Dan Godfrey as Team Manager, as Pontypridd RFC rebuilds to face the challenges of the season to come.

Wordsearch:

siomedig : disappointing

anafiadau : injuries

tymor : season

hyfforddwr : coach

carfan : squad

Ponty.net > News > Noticeboard > Cilwg yn ol ar dymor siomedig i Bontypridd